Obrnite se na nas

Telefon

Slovenija

+386 (0) 128 08 019 | +386 40 80 03 40

Obrazec za stik

Veselimo se vaših vprašanj.

> Stiki

Digitalna proizvodnja in podatki o kakovosti

Preizkušanje izdelkov samo na koncu montaže je drago, saj je za odpravo napak potrebna zapletena demontaža. Z beleženjem proizvodnih podatkov lahko tehnične preizkuse izvajate med montažo, vidite napredek v primerjavi s cilji proizvodnje in imate popolno evidenco celotnega življenjskega cikla izdelka.

 

 

Nenehno izboljševanje procesa

Cilj vsake proizvodnje je maksimalna učinkovitost.

Da bi to dosegli, je za vrednotenje bistvena potrjena osnova proizvodnih podatkov. S Smart Factory Assembly lahko ocenite in vizualizirate vse podatke. Ni pomembno, ali je potreben pregled posameznih delovnih postaj ali celotne proizvodnje.

Podatki za vsa možna zaporedja, procesne točke in tudi kazalnike kakovosti so shranjeni v bazi podatkov Smart Factory Assembly in jih je mogoče najti hitro in enostavno.

 

Nadzorna plošča - izboljšave procesa:

Number of completed products

Število dokončanih izdelkov, razvrščenih po statusu OK, NOK: poizvedba po času

 

Cycle time per station

Čas cikla na postajo: vrednotenje časov od začetka delovnega navodila do konca delovnega navodila, ocena na postajo, prikaz časa cikla v sekundah na postajo 

 

Finished products compared to target value

Končni izdelki v primerjavi s ciljno vrednostjo: Poizvedba v času, na levi so prikazani časi pretoka, na desni so odstopanja od povprečne vrednosti 

 

Lead time per product

Dobavni čas na izdelek: povprečna vrednost zadnjih X izdelkov, čas od začetka izdelka do konca izdelka 

 

 

 

Sledljivost kakovostnih podatkov

Vsi podatki o proizvodnji so shranjeni v bazi podatkov in si jih je mogoče kadar koli ogledati v povezavi s katerim koli naročilom, izdelkom itd.

Shranjeni podatki ustrezajo specifikacijam iz delovnih navodil. Če je na primer krmiljeno vijačenje, se shranijo podatki, ki so pomembni za vijačenje, kot so kot vrtenja, zatezni moment ali čas vijačenja. Poleg tega je mogoče ciljne vrednosti za vijačenje določiti in vizualizirati s pomočjo krivulje vijačenja.

ELAM Nadzorna plošča – Vrednotenje vseh podatkov postopka montaže (nemški video)