Obrnite se na nas

Telefon

Slovenija

+386 (0) 128 08 019 | +386 40 80 03 40

Obrazec za stik

Veselimo se vaših vprašanj.

> Stiki

Digitalizacija proizvodnih dokumentov

Ravnovesje med inovacijo in standardizacijo v proizvodnji 4.0

Motnje. Inovativnost. Transformacijska rast. Izrazi, ki jih je bilo mogoče nekoč slišati samo v zagonskih in tehnoloških podjetjih, postajajo del širšega poslovnega besednjaka. Danes podjetja v vseh panogah nestrpno zrejo v prihodnost in proizvodna industrija ni nobena izjema. Vendar pa je uspeh v proizvodnji v veliki meri odvisen od doslednosti, enotnosti in standardizaciji. Kako se lahko vodilni v proizvodnji spopadejo z razkolom med inovacijo in standardizacijo, da lahko v celoti izkoristijo prednosti obeh?

 

Zmanjšanje režijskih stroškov zahvaljujoč digitaliziranim navodilom za delo

 

Inovativnost je vznemirljiva, saj omogoča hitro izboljšavo in preoblikovanje procesov ter zagotavlja nove načina dela. V praksi se proizvodne inovacije kažejo predvsem z avtomatizacijo, tehnološkimi izboljšavami strojev in materialov, povečane uporabe podatkov in računalniške zmogljivosti. Vsi ti napredki lahko pripomorejo k razvoju delovnih postopkov, tako da upravljavcem omogočajo, da naredijo več z manj sredstvi, hkrati pa zagotavljajo večjo preglednost in merljivost. Standardizirani delovni procesi, vključno z navodili za delo in protokoli, ki opredeljujejo te delovne procese, so sestavni del zagotavljanja kakovosti.

Vsaka sprememba procesa zahteva posodobitev navodil za delo

To pa pomeni, da je treba pripraviti novo proizvodno dokumentacijo in jo razposlati, prejšnje različice pa zbrati in odstraniti. Gre za zamuden proces, kjer je verjetnost nastanka napak visoka, pri tem pa obstaja tveganje, da bodo zastarela navodila za delo povzročila nedosledne rezultate. Te ovire v zvezi z dokumentacijo povečajo »režijske stroške«, ki jih zahteva vsaka sprememba procesa, kar lahko posledično zavira inovacijo in izboljšanje.

Digitalizirana navodila za delo podpirajo inovacije, tako da bistveno zmanjšajo te ovire.

Veliko sistemov vključuje integrirana konstrukcijska orodja in vmesnike, ki so preprosti za uporabo in poenostavijo zajemanje novih procesov ter pripravo ali posodobitev navodil za delo. Dokumentacijo je mogoče voditi centralno in jo nato samodejno posredovati do proizvodnih postaj, v obratih ali po vsem svetu, kar zagotavlja, da ima vsak upravljavec vedno na voljo najnovejšo različico. 

Enostavnost posodabljanja digitalizirane proizvodne dokumentacije zmanjša ročna prizadevanja, potrebna pri spremembi procesov in postopkov. To zmanjšanje režijskih stroškov sprosti čas, namenjen osredotočenju na strateško izboljševanje, to pa posledično ustvari kulturo, kjer je inovativna sprememba videna kot nekaj, kar je treba ceniti in ne samo nekaj, kar je treba upravljati. 

 

Z digitalizacijo imajo delavci manj skrbi

 

Inovacija lahko vpliva na več kot le na procese in postopke – vpliva lahko tudi na ljudi. Digitalizirana proizvodna dokumentacija olajša usposabljanje, učenje in delo. Prožnost, ki jo zagotavljajo digitalizirana navodila za delo, lahko skrajša skupni čas in trud, potrebna za usposabljanje, pri tem pa še vedno podpira posamezne potrebe upravljavcev. 

Digitalizirana navodila za delo omogočajo uporabo več oblik medijev.

Za razliko od papirja, ki dokumentacijo omejuje na besedilo in slike, je mogoče digitalizirana navodila za delo razširiti na animacijo, zvok in video. To zagotavlja bogatejšo, bolj interaktivno izkušnjo, s katero so digitalizirana navodila za delo učinkovitejša za upravljavce z različnimi učnimi preferencami. Ker je digitalizirana izkušnja predvsem vizualna in ne tolikšni meri odvisna od besedila, je lahko zlasti koristna v okoljih, kjer je navodila za delo treba prevesti v več jezikov. 

Poleg oblike je mogoče prilagoditi tudi količino informacij. Po končanem začetnem usposabljanju se pri upravljavcu okrepi občutek samozavesti glede določenega procesa in potrebuje le kratek opis posameznega koraka. Drugemu upravljavcu pa lahko bolj ustrezajo dodatni primeri, podrobnosti ali pojasnila. Pri navodilih za delo v papirnati obliki je treba dodatne informacije dodati v prilogi oz. dodatku, kar pa pomeni, da morajo upravljavci listati po straneh (ali mapah) obsežnega gradiva, da lahko najdejo, kar iščejo. Z digitaliziranimi navodili je to tako preprosto, kot bi kliknili na povezavo. Z napredno možnostjo iskanja in povezovanja dodatnih virov neposredno s fazami procesa digitalizirana navodila za delo upravljavcem omogočajo, da prilagodijo svojo izkušnjo, tako da jim zagotovijo ravno toliko informacij, kolikor jih potrebujejo. 

  

Dosledna optimizacija procesa in kakovosti na področju montaže

Kadar so procesi uvajanja izboljšav enostavni, jih je mogoče pogosteje izvajati, kar ustvarja kulturo nenehnega izboljševanja. Digitalizirana navodila za delo upravljavcem namreč omogočajo ne le spremljanje posodobljenih faz procesa, ampak tudi predlaganje izboljšav znotraj samih navodil za delo, ki jih je mogoče nato hitro in enostavno vključiti. Ta dvosmerni pretok znanja lahko poveča produktivnost, saj tudi najbolj neposredno obremenjenim delavcem omogoči, da prispevajo k procesu s posredovanjem svojih najboljših praks. Vnosi so hitro potrjeni in jih je mogoče vključiti v navodila po korakih za izboljšanje proizvodnega procesa.

Digitalizirana proizvodna dokumentacija omogoča tudi večji zajem podatkov, sledljivost in nadzor kakovosti v primerjavi s papirnatimi dokumenti.

Pametne naprave in preskusno opremo je mogoče integrirati za zagotavljanje kakovosti tako, da je mogoče na naslednji korak preiti le takrat, ko je prejšnji korak pravilno izveden. S tem ko upravljavec napreduje s svojim delom s pomočjo digitaliziranih navodil za delo, se na vsakem koraku zbirajo informacije, s čemer se ustvarijo bogati podatkovni nizi, ki jih je mogoče analizirati za izboljšanje procesov in arhivirati kot evidenco o življenjskem ciklu izdelka za uporabo v primeru revizij. 

Digitalizacija prav tako omogoča avtomatizacijo prejšnjih ročnih delovnih procesov z dokumentacijo.

Podatkovni nizi zagotavljajo tudi preglednost in sledljivost skozi proizvodne procese, kar lahko zmanjša potrebo po odobritvi dokumentacije v papirnati obliki, vnosa podatkov in tiskanih poročil. Avtomatizirani delovni tokovi so manj dovzetni za napake in nudijo še en primer, kako lahko digitalizirani proizvodni dokumenti prispevajo k višji kakovosti delovanja. 

 

Zaključek

Sredi industrijskih trendov in nove tehnologije se proizvajalci soočajo z vedno večjim pritiskom za rast, prilagajanje in sprejemanje novih načinov dela, kljub temu pa je potreba po doslednih, ponovljivih procesih in visokokakovostnih rezultatih še naprej izrednega pomena. Digitalizirani proizvodni dokumenti združujejo najboljše obeh svetov, in sicer z zagotavljanjem inovacij in omogočanjem standardizacije, pri tem pa proizvajalcem dopuščajo, da s samozavestjo zrejo v prihodnost. 

 

Študija primera

Izziv

Inovativni proizvajalec bojnih oklepnih vozil na kolesih si želi postati tovarna brez papirja. Ker deluje v močno regulirani industriji, je za delovanje potrebna obsežna dokumentacija. V okviru trenutnih procesov to pomeni večje prizadevanje s strani upravljavcev (tiskanje papirnatih dokumentov, tiskanje poročil, ročno vnašanje podatkov ipd.) ter povečano tveganje, da so navodila za delo v postopkih montaže nepravilna ali zastarela. 

Rešitev

Po prehodu na digitalizirano proizvodno dokumentacijo sistem ERP samodejno posodobi navodila za delo, pri tem pa zagotovi revizijsko sled za revizijske spremembe. Navodila za delo in ustrezna dokumentacija so prikazani na tabličnih računalnik za vsakega delavca, proizvodne naprave vzdolž montažne linije, kot so pametna orodja in preskusna oprema, pa so povezane s sistemom, kar zagotavlja kakovostno sledljivost.

Rezultati


Z uporabo digitaliziranih navodil za delo na tabličnih računalnikih za vsakega delavca, ki so povezana z vsemi ustreznimi proizvodnimi napravami, je tovarna ustvarila naslednje koristi: 

 

  • Prihranjen čas priprave (> 1 ura na naročilo)
  • Zmanjšanje predelave (–20 %)
  • Vedno posodobljena navodila
  • Popolna sledljivost

Digitalizacija proizvodnih dokumentov je proizvajalcu omogočila, da nadaljuje z inovacijami, pri tem pa ohrani procese standardizacije in izboljša proizvodno metriko.  

 

Z združevanjem digitaliziranih navodil za delo in protokolov, povezanih naprav in orodij za montažo ter enostavnim dostopom do proizvodnih podatkov, vas lahko sistem pametne tovarniške montaže Bossard podpira na vaši inovacijski poti. Odkrijte več o tem, kako lahko vašemu podjetju pomagamo pri uvajanju inovacij in rasti z izboljšanjem procesov, zaposlenih in kvalitativnih razsežnosti, hkrati pa ohranimo doseganje doslednih, standardiziranih in visokokakovostnih rezultatov.

 

Stopite v stik z nami za več informacij